KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNISET KUNTOTUTKIMUKSET

Kosteus- ja sisäilmateknisten kuntotutkimusten tarkoituksena on selvittää huonoon sisäilmaan vaikuttavat tekijät kokonaisuutena sen sijaan, että rakennusta tutkittaisiin vain yksittäisillä menetelmillä.

Kun epäillään sisäilmaongelmaa ja etsitään sen syytä, sertifioidulla rakennusterveysasiantuntijalla (RTA) on ammattitaito ja ajantasaiset tiedot tehtävän suorittamiseen ja eri tahojen avustamiseen. 

Eurofins Expert Servicen sertifioima rakennusterveysasiantuntija (RTA) voi toimia asumisterveysasetuksen (545/2015) mukaisena ulkopuolisena asiantuntijana ja johtaa selvitystyötä rakennusten kosteus- ja homevaurioihin ja sisäilmaongelmiin liittyvissä tutkimuskohteissa. Rakennusterveysasiantuntijan pätevyyden voimassaolon voi tarkistaa Eurofinsin sertifikaattihausta, linkin löydät täältä.

SUORITUSTAPA

Tutkimus tehdään noudattaen Ympäristoministeriön Ympäristöopas 2016 -julkaisusarjan ohjetta (Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus. toim. Mia Pitkäranta).

Tutkimukset aloitetaan perehtymällä rakennuksen piirustuksiin, aiempiin tutkimuksiin ja korjaushistoriaan. Tarkoituksena on löytää mahdolliset riskirakenteet, laatia alustava tutkimussuunnitelma ja siihen perustuva tarjous. Sen jälkeen kohteessa tehdään tarvittavat rakenneavaukset, kosteusmittaukset ja näytteenotot sekä tutkitaan ilmanvaihdon toimivuus. 

RAPORTOINTI

Tulokset raportoidaan em. ympäristöoppaan mukaisesti rakennusosittain ja annetaan toimenpidesuositukset. 

AIKATAULU

Kenttätutkimukset tehdään tyypillisesti yhdessä päivässä ja raportti toimitetaan tilaajalle noin kuukauden kuluessa mahdollisten laboratorioanalyysien valmistuttua.

HINTAPERUSTE

Kohteen laajuus, tarvittavien tutkimusten ja laboratorioanalyysien määrä. Yksikköhinnat käydään tilaajan kanssa läpi ennen suoritusta. Kts. alustava hinnasto.


< Takaisin