ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

Asuntokaupan kuntotarkastuksen tarkoitus on tuottaa ostajalle ja myyjälle puolueetonta tietoa kohteen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista ja riskeistä sekä antaa niihin perustuvia toimenpide-ehdotuksia. Tarkastus tehdään pääosin aistinvaraisesti ja rakenteita rikkomatta.

Asuntokaupan kuntotarkastuksista ei säädetä laissa eikä kuntotarkastajilla ole pätevyysvaatimuksia. Vapaaehtoisen asuntokaupan kuntotarkastajan pätevyyden (AKK) suorittaneilla on vähintään teknikkotason rakennusalan tutkinto ja laaja työkokemus, minkä lisäksi he ovat suorittaneet AKK-pätevyyskoulutuksen ja läpäisseet siihen kuuluvan tentin. Kuntotarkastajan pätevyyden voimassaolon voi tarkistaa FISE:n pätevyysrekisteristä, linkin löydät täältä.

SUORITUSTAPA

Kuntotarkastus tehdään Rakennustietosäätiön laatiman KH 90-00394 Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä. Suoritusohje. mukaisesti. Tilaajalle on oma ohjekorttinsa, KH 90-00393 Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä. Tilaajan ohje.

Asuntokaupan kuntotarkastusta ennen tilaaja saa kirjallisen tarjouksen sekä selkeät valmistautumisohjeet. Varsinaisen kuntotarkastuskäynnin alussa perehdytään rakennuksen piirustuksiin ja muuhun saatavilla olevaan lähtötietoaineistoon. Näiden avulla paikannetaan mahdolliset rakenteelliset riskitekijät.

Sen jälkeen käydään läpi kaikki tilat, rakenteet ja rakennusosat em. suoritusohjeen mukaisessa laajuudessa. Tutkimus saattaa sisältää myös kosteusmittauksia ja vähäisiä rakenneavauksia, joista sovitaan erikseen.

Tehdyt havainnot, alustavat johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset käydään suullisesti läpi tilaajan kanssa tarkasuksen päätteeksi.

RAPORTOINTI

Tulokset raportoidaan em. suoritusohjeen mukaisesti. Raportissa tuodaan esiin tehtyjen havaintojen merkitys ja havaittujen vaurioiden vakavuusaste. Mikäli merkitystä ei pystytä luotettavasti arvioimaan, suositellaan lisätutkimuksia.

AIKATAULU

Tarkastus kestää tyypillisesti muutaman tunnin ja sen pohjalta laadittu raportti toimitetaan tilaajalle noin viiden työpäivän kuluessa.

HINTAPERUSTE

Kohteen laajuus ja tarvittavien tutkimusten määrä. Yksikköhinnat käydään tilaajan kanssa läpi ennen suoritusta. Kts. alustava hinnasto.


< Takaisin